Wiadomości
  fotka

  Powstała fundacja Koalicja Sprawiedliwego Handlu
  04 października 2012

  Z przyjemnością informujemy, że 02.10.2012 przed notariuszem Hubertem Peryczem w Warszawie ustanowiono fundację Koalicja Sprawiedliwego Handlu.

  Z przyjemnością informujemy, że 02.10.2012 przed notariuszem Hubertem Peryczem w Warszawie ustanowiono fundację Koalicja Sprawiedliwego Handlu.

  Akt notarialny podpisały następujące podmioty:

  • Agnieszka Bińkowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agnieszka Bińkowska Szczypta Świata
  • Fundacja EkoRozwoju
  • Fundacja Polska Akcja Humanitarna
  • Dorota Kocurek-Poznańska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Pozytywna zmiana Kocurek-Poznańska Dorota
  • Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
  • Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu „Trzeci Świat i My”
  • PROFT LTD
  • Maria Monika Stalony prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Biosprawiedliwi Maria Monika Stalony
  • Stowarzyszenie Lokalnych Ośrodków Twórczych
  • Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć


  Fundacja została powołana w celu:

  • upowszechniania i promowania idei Sprawiedliwego Handlu;
  • budowania rozpoznawalności i pozytywnego wizerunku idei Sprawiedliwego Handlu;
  • tworzenia reprezentacji polskiego ruchu Sprawiedliwego Handlu;
  • wspierania podmiotów zainteresowanych działaniem na rzecz Sprawiedliwego Handlu;
  • wspierania inicjatyw zapewniających dostępność produktów Sprawiedliwego Handlu w Polsce;
  • wspierania badań nad funkcjonowaniem Sprawiedliwego Handlu i jego wpływem na producentów.


  Fundacja jest kontynuacją działań nieformalnej koalicji założonej w 2009 r.
   
  W najbliższym czasie zostaną wybrane władze fundacji oraz złożony wniosek rejestracyjny do sądu.

  Zbigniew Szalbot, 02.10.2012

  Źródło: www.fairtrade.org.pl

   Serwis powstał dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Programu Phare 2003 PL2003/004-379.01.01Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwojuZa treść serwisu odpowiada Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskie